Về Chúng Tôi

Wetrack Inviron cung cấp giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quan trắc môi trường và giám sát biến đổi khí hậu. Trọng tâm thiết kế, sản xuất trạm đo và các phần mềm hệ thống

Xem Thêm

Dự Án Nổi Bật

Hệ thống 24 trạm quan trắc khí tượng cảnh báo thiên tai tỉnh Hà Giang

Trạm quan trắc tự động khí thải tại Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình

Trạm quan trắc tự động nước thải tại Khu công nghiệp Việt Hưng