CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc môi trường khí thải tự động gồm các thông số đo O2, CO, NO, NO2, SO2, nhiệt độ ống khói, Oppacity, Dust PM, Valocity, lưu lượng. Đồng thời truyền dữ liệu quan trắc về Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình.

CÔNG TY TNHH PANGRIM NEOTEX

Cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc môi trường khí thải tự động gồm các thông số đo O2, CO, NO, NO2, SO2, nhiệt độ ống khói, Dust PM, lưu lượng, khí áp. Đồng thời truyền dữ liệu quan trắc về Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG

Cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc môi trường nước thải tự động gồm các thông số đo pH, TSS, COD, lưu lượng vào/ra, nhiệt độ nước. Tích hợp điều khiển máy lấy mẫu và truyền dữ liệu quan trắc về Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc môi trường nước thải tự động gồm các thông số đo pH, TSS, COD, lưu lượng, nhiệt độ nước. Đồng thời truyền dữ liệu quan trắc về Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị.

CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

Cung cấp thiết kế, xây dựng và lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ hệ thống trạm quan trắc môi trường khí thải tự động, liên tục. Đồng thời truyền dữ liệu quan trắc về Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa.

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CEMACO HÀ NỘI

Cung cấp thiết bị phân tích khí thải, thiết bị đo nồng độ bụi PM, độ khói OP, thiết bị giám sát lưu lượng phát thải và thiết bị phụ trợ kèm theo

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH

Cung cấp các thiết bị đo nhanh đánh giá tác động môi trường an toàn lao động thuộc dự án “Nâng cao năng lực thanh kiểm tra an toàn lao động”

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HƯNG YÊN

Cung cấp các thiết bị đo nhanh đánh giá tác động môi trường an toàn lao động thuộc dự án “Nâng cao năng lực thanh kiểm tra an toàn lao động”

TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN TỈNH BẮC NINH

Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống đo khí hàng năm

TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM

Bảo trì và thay thế linh kiện máy phân tích khí thải, máy đo 100 nồng bộ khí độc và hydrocarbon, data logger trạm vi khí hậu